Friday, August 31, 2007

mijn passie voor wapens met een groot kaliber

ik heb altijd al een passie gehad voor groot kaliber wapens, ik heb in het afgelopen jaar het geluk gehad om een paar mooie rollingblock geweren te kunnen kopen die aan mijn wensen voldoen,
de laatste is een 450 blackpowder express die in zweden is gebouwd, het wapen werd gebruikt voor de jacht op groot wild zoals elanden en beren.
door een kogel van 350 grain te gebruiken en een grote lading kruit van 120 grain kon een zeer hoge kogel snelheid worden bereikt waardoor men het wild ook op grote afstand kon schieten, de kogelbaan was veel rechter en de inslagkracht van de kogel veel hoger dan de gewone rollingblock geweren.....
deze rollingblock geweren zijn erg zeldzaam en behoorlijk prijzig maar het is me dan eindelijk toch gelukt er een te kopen........

mijn nieuwste aanwinst de 450 bpe. VERKOCHT

mijn 450 bpe met gesloten kamer, let op de veiligheid in de haan, als er een slaghoedje zou doorslaan slaat de haan niet naar achter,

geopende kamer met een torpedo klaar voor lancering.......

mooie full stock kolf

links op de foto de 12,7-44r patroon voor de militaire rollingblock, rechts de 450 bpe patronen

de loop monding afgewerkt met hoorn

VERKOCHT,,,,een van mijn laatste aankopen is dit geweer in het call 20 met kogelpunten en een getrokken loop

oeps, dat is een groot gat (16,5 mm )

call 20 huls met een kogel geladen

wat een gat, daar gaan flinke pillen in....

TE KOOP MIJN FABRIEKS NIEUWE ROLLINGBLOCK CALL 12.7-44R UIT 1868 PRIJS 1800 EURO

de kast heeft prachtige casehardening

en hier met geopende kamer

VERKOCHT mijn zweedse rollingblock karabijn model cavalerie in 12,7-44r

kast met prachtige case hardening

de kast met zadelring

de loop met apart vizier

TE KOOP voor 900 euro mijn zweedse rollingblock karabijn uit 1869 model atillerie

call 12,7-44r

Sunday, November 12, 2006

het artikel hieronder is niet door mij geschreven maar overgenomen van internet

Zwart kruit, een korte uitleg
Er bestaat wat onzekerheid over de tekst van artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie in Nederland. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om precies na te gaan welke wapens daar nu wel- of niet onder vallen. Vooral over Amerikaanse lange wapens bestaat wat onduidelijkheid. Om hieraan een einde te maken heeft de VNW (Vereniging van Nederlandse Wapensverzamelaars) in hun verenigingsblad "Wapenfeiten" van 3 maart een artikel gepubliceerd waarin van de Amerikaanse lange wapens wordt aangegeven welke onder de vrijstelling vallen, per naam, type, kaliber en serienummer.
Ter informatie hierbij een gedeelte van dat artikel:


Essentieel is, voor de juiste toepassing van punten c, d en e, dat nagegaan wordt of een bepaald wapen BESTEMD is om zwart kruit als voortdrijvende lading te gebruiken.

Bij de meeste Europese wapens is dit niet zo'n probleem. Die zijn, over het algemeen, voorzien van aanschietmerken welke aangeven of een wapen voor nitro kruit is of niet. Daar zijn een paar uitzonderingetjes op maar daar kom ik zo op terug.
Bij wapens die niet aangeschoten zijn moet uit andere gegevens afgeleid worden of het wapen voor nitro kruit is of niet. Technische eigenschappen zoals het materiaal van de loop (damast staal), de diepte van de trekken en velden, het laadsysteem (voorladers en papieren patronen) of het kaliber zelf (sommige patronen waren al buiten gebruik toen het nitro kruit zijn intrede deed) moeten dan in aanmerking genomen worden.

Speciale aandacht verdienen de Amerikaanse wapens: die zijn zelden of nooit aangeschoten. Een aantal ervan was in productie tijdens de overgang van zwart kruit naar nitro kruit. Gelukkig zijn over die wapens heel veel productiegegevens beschikbaar en daarbij kan dan ook vaak aan de hand van de productiedatum vastgesteld worden of een wapen geacht kan worden bestemd te zijn voor nitro kruit of niet. Op veler verzoek geven wij hierbij wat data en nummers.

Let even goed op: de volgende gegevens zijn bedoeld als vuistregel. Zij zijn niet de vervanging van de tekst van artikel 18 RWM; zij zijn geen nieuwe regel. Zij zijn slechts bedoeld om aan te geven waar ongeveer de overgang van zwart- naar nitro ligt bij de diverse merken en types. De tekst van de regeling is bepalend. Als op de één of andere manier blijkt dat een wapen voor zwart kruit bestemd is, terwijl het voorbij de overgangsdatum ligt, valt het dus wel degelijk onder de vrijstelling. Ook het omgekeerde is mogelijk. De volgende tekst is niets meer dan een vuistregel, met alle voorbehouden die daar bij horen.

Het omslagpunt in de USA

Sommige wapens zijn oorspronkelijk ontworpen voor zwartkruit kalibers zoals .44-40 en .32-20. Later zijn aan het leverprogramma kalibers toegevoegd die vanaf het begin geladen zijn met nitro kruit, zoals .25-20 of .30-30. De wapens in die nieuwe kalibers zijn dus nitro wapens. Dezelfde wapens in het oorspronkelijke kaliber zijn zwartkruit wapens zolang ze geproduceerd zijn voor de datum dat ook de wapens in die kalibers voor nitro geschikt verklaard werden. Deze datum verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Voor de USA kan men stellen dat een patroon zijn leven zeker als zwartkruit patroon is begonnen als hij geïntroduceerd is voor 1892 (de datum van invoering van de eerste militaire nitro patroon, de .30-40). Alle wapens in zo?n kaliber zijn dus, in principe, zwartkruit wapens als zij geproduceerd zijn voor de datum van overschakeling. De introductiedatum van patronen is te vinden in boeken zoals ?Cartridges of the world? van Barnes en Handbuch der Pistolen- und Revolverpatronen? van Brandt. Ook Flaydermans? guide to antique American firearms? verstrekt veel bruikbare informatie.

Een paar voorbeelden van typische zwartkruit kalibers: .32-20 (.32 WCF), .38-40 (.38 WCF), .40-60, .40-70, .40-110, .44-40 (.44 WCF), .44-100, .45-70, .50-95. Als vroege nitro kalibers kan men beschouwen: .25-20 (.25 WCF), .25-35, .30-30, .30-40 (.30 Krag, .30 Army). Deze kalibers zijn onder verschillende namen op de markt geweest.

Per fabriek kunnen we de volgende overgangsdata aanhouden:

Winchester: 1 januari 1899.

Winchester wapens in oorspronkelijke zwartkruit kalibers zijn dus vrijgesteld tot aan de volgende serienummers:
model 1873: 525922
model 1876: allemaal
model 1879/1883: allemaal (Winchester-Hotchkiss)
model 1885: 84700 (single shot, Hi- en Low wall)
model 1886: 119192
model 1890: 64521 (alleen in .22 short)
model 1892: 165431
model 1894: 147685 **
model 1895: 19871 (alleen in .38-72 en .40-72)
model 1887: allemaal
model 1893: allemaal
model 1898: ca. 14000 (pre-1945)

** uitsluitend in de kalibers .32-40 en .38-55 en dan nog alleen als op de loop niet de tekst ?Nickel steel barrel especially for smokeless powder?staat

Een voorbeeld:
Een model 1892 in kaliber 25-20, nummer 80200 is nitro,
Een model 1892 in kaliber 32-20, nummer 81365 is zwartkruit.
Een model 1894 in .30-30 met nummer 22299 is nitro,
Een model 1894 in .38-55 met nummer 145000 is zwartkruit.

De modellen 1887, 1893 en 1898 zijn wat bijzonder en verdienen enige toelichting.
De modellen 1887 en 1893 (hagelgeweren in de kalibers 12 en 10) zijn altijd zwartkruit wapens geweest. Deze modellen zijn van de markt gehaald omdat ze niet geschikt waren voor nitro patronen. Zij zijn opgevolgd door de modellen 1901 resp. 1897.
Het model 1898 is een saluutkanon in kaliber 10 dat alleen losse patronen, geladen met zwart kruit, kan verschieten. Dit is in productie geweest in ongewijzigde vorm van 1898 tot 1958. Deze kanonnetjes vallen onder de vrijstelling voor zover ze geproduceerd zijn voor 1 januari 1945 (serienummer ca. 14000).

Marlin: geen datum bekend

Marlin heeft, bij de overgang naar nitro munitie, andere modelnummers geïntroduceerd. Alleen het model 93 heeft de overgang overleefd, maar de zwartkruit versies van dat model zijn speciaal gemarkeerd (een soort B-keus wapens). De volgende modellen zijn altijd voor zwart kruit: 81, 88 en 89. De model 93 wapens zijn voor zwart kruit als op de loop staat aangegeven ?not smokeless steel? of ?black powder?.

Colt: 1 januari 1900

Colt lange wapens in oorspronkelijke zwartkruit kalibers zijn dus vrijgesteld tot aan de volgende serienummers:

Lightning small frame: 42800 (alleen in .22 short) **
Lightning medium frame: 85800
Lightning large frame: allemaal
Colt-Burgess: allemaal
Hagelgeweer model 1878/1883: allemaal

** De Lightning small frame is meestal in kaliber .22 long. Er is er eigenlijk maar één exemplaar bekend in alleen .22 short: een museumstuk met nummer 1669.

Smith and Wesson: 1 januari 1906

Onder de vrijstelling valt, naast een aantal randvuur revolvertjes, eigenlijk alleen de S&W 320 revolving rifle.

Remington: geen exacte datum bekend

Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat de volgende wapens onder de vrijstelling vallen, mits in oorspronkelijke zwartkruit kalibers of vrijgestelde randvuurkalibers:
Alle Rolling Block geweren tot en met de nr. 2.
Het valblokgeweer nr. 3
De Remington Keene
De Remington Lee in kaliber .45-70
Hagelgeweren tot en met het model 1889.

Sharps: geen exacte datum bekend

Alle originele Sharps wapens vallen onder de vrijstelling.

Stevens: 1904

Stevens geweren bestaan in een enorme verscheidenheid. Gelukkig zijn de meeste in de vrijgestelde randvuur kalibers. Voor de andere is geen algemene regel te geven en moet, door nazoeken in Flayderman of andere literatuur, vastgesteld worden of het wapen voor 1904 is geproduceerd

Whitney: geen datum bekend

Alle originele geweren geproduceerd onder de naam Whitney vallen onder de vrijstelling.

Zoals gezegd, deze opsomming is verre van compleet en alleen bedoeld als vuistregel voor de meest voorkomende merken en types. In andere gevallen kan nader onderzoek nodig zijn.

Een paar specifieke gevallen

Zoals in de vorige "Wapenfeiten" vermeld zijn stempels niet altijd zaligmakend. Na veel onderzoek en met hulp van de proefbank in Birmingham zijn we tot de conclusie gekomen dat de Martini Henry en Francotte kadettengeweren in kaliber .310 Cadet als nitro wapens beschouwd moeten worden en dus niet onder de vrijstelling vallen.

Daar staat tegenover dat seinpistolen wel altijd onder de vrijstelling vallen, mits zij geproduceerd zijn voor 1 januari 1945. Seinpatronen zijn namelijk altijd geladen met zwart kruit. Dat heeft puur technische redenen. De lading van een seinpatroon dient niet alleen voor het voorstuwen van het projectiel maar moet dit ook ontsteken. Nitro kruit is voor wat betreft dit ontsteken niet betrouwbaar en dus worden seinpatronen (nog steeds) geladen met zwart kruit. De afkapdatum van 1 januari 1945 is, in dit licht, een beetje onpraktisch (midden in de productiehausse van de tweede wereldoorlog) en een verschuiving naar 1 januari 1946 zou welkom zijn.

Een wapen dat oorspronkelijk bestemd was voor het verschieten van nitro patronen maar dat geconverteerd is naar een vrijgesteld kaliber kan onder de vrijstelling vallen. Het geheel moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen: ten eerste moet de conversie blijvend zijn. Een wapen met insteekloop geldt niet als conversie. Tevens moet de conversie plaatsgevonden hebben voor 1945. Het enige realistische voorbeeld hiervan is een geweer dat omgebouwd is naar 6mm Bosquette om gebruikt te worden bij kamer schietoefeningen.

De Colt Gatling valt, ook al is het kaliber .45-70 zeker een zwart kruit kaliber, tot mijn zeer grote spijt niet onder de vrijstelling. In de vrijstelling worden namelijk alleen de termen pistolen?, revolvers?, geweren?, kanonnen? en combinatiewapens? gebruikt (In het buitenland en in de EU- en UN regelingen bezigt men meestal de brede term ?vuurwapens?). Helaas kan de Gatling niet als geweer? of revolver? worden beschouwd, zelfs niet als kanon?. De grote Hotchkiss in kaliber 37mm zal er dus wel onder vallen want dat is een kanon.

De opvouwbare Novo revolver, in de eerste uitvoering, valt onder de vrijstelling. Dit zesschots wapen heeft het kaliber 5mm Novo en dat is een patroon met interne ontsteking. Dat is niet hetzelfde als centraalvuur, ondanks het feit dat de slagpin centraal tegen de huls slaat. De latere vijfschots versie is niet vrijgesteld want die heeft kaliber 6,35mm.

---------------------

Deze zelfde tekst is ook bekend bij Politie, KMar en Douane maar die hebben wat problemen met de interne publicatie ervan (het vuurwapenkatern van het CRI bulletin bestaat helaas niet meer).